Sứ Mệnh :   làm tăng giá trị nông sản, đa dạng hóa sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng.
Tầm Nhìn : trở thành nhà cung ứng thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam, giới thiệu sản phẩm Việt Nam đến bạn bè thế giới, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng " dễ dàng sử dụng, dễ dàng chế biến".